Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kąclowej

Z historii Zespołu:

 

1997

Uchwałą Nr XXXI/246/97 Rady Gminy Grybów
z dnia 30 pażdziernika 1997 r. powołano Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kąclowej,
w skład którego weszły:

  1. Szkoła Podstawowa w Kąclowej.
  2. Przedszkole Samorządowe w Kąclowej.

 

2010

Uchwała Nr V/22/2010 Rady Gminy Grybów
z dnia 25 stycznia 2011 r. włączono Gimnazjum
w Kąclowej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kąclowej.

 

 

Od 1 września 2011 r. w skład Zespołu wchodzi:

  1. Gimnazjum w Kąclowej.
  2. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Leszczyc – Przywary w Kąclowej.
  3. Przedszkole Samorządowe w Kąclowej.

 

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kąclowej stanowi wspólne dobro całej społeczności szkolnej. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

 

 

 

Dzieje Szkoły

ePaper
W sekretariacie szkoły można zakupić książkę pt. "Historia szkoły na tle dziejów narodu i państwa" autorstwa Pana Marcina Burnagiela. Wydanie zostało sfinansowane przez Wójta Gminy Grybów.
Całkowity dochód ze sprzedaży książki zostanie przeznaczony na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia.

 

 

 

Przydatne linki

Licznik odwiedzin

Google

World Wide Web http://zsp-kaclowa.pl/